Als we gaan kijken naar de NEN2575-4 2013 dan zijn er meerdere opties mogelijk.

De goedkoopste en betrouwbare oplossing is de alom bekende paging-system. Voordeel is dat het stil alarmsysteem gebruik maakt van een eigen infrastructuur, nagenoeg draadloos is en daardoor weinig bekabeling. Nadeel kan zijn dat een pager een extra apparaat is dat het BHV team met zich meedraagt. Zeker als de zorgomgeving twee weg communicatie vraagt met bijv. het zusteroproep systeem.

Daarom wordt regelmatig gekozen om een DECT systeem conform NEN2575-4 op te leveren. Hoewel de investering hoger ligt als bij paging, is het voordeel dat den DECT handset ook een tweeweg communicatie kan opzetten. NEN omschrijft bewaking en functiebehoud van componenten. Dat geldt voor het gehele systeem, daarom moet hier rekening gehouden worden met functiebehoudt bekabeling of kabels in muren gefreesd en terug melding van uitval van bijv. het basisstation naar de BMI. Tevens dient het systeem gevoed te worden met een EN54-4 voeding.  

Smartphones en NEN2575:

We zijn steeds meer in staat om zorg & communicatiesystemen te automatiseren middels apps. Er wordt gebruik gemaakt van smartphones en tablets, Communicatie- en informatiestromen kunnen zo efficiënter ingericht worden. Om al die datastromen te verwerken, wordt er geïnvesteerd in hoogwaardige WiFi netwerken. Nadeel Het is lastiger om een Smartphone oplossing conform NEN2575 op te leveren, maar niet onmogelijk!! Bij gebruik van wifi en/of 4G voor draadloze stille ontruiming conform NEN2575-4 of liever gezet op basis van gelijkgestemdheid, zijn er nogal wat uitgangspunten waarop gelet moet worden:

Noodstroom:

Als de primaire stroomvoorziening wegvalt, moet de ontruimingsalarminstallatie nog minimaal twaalf uur blijft functioneren middels een noodstroomvoorziening. Een wifi-infrastructuur maakt gebruik van access points, die worden ontsloten vanuit één of meerdere Switches binnen een of meerdere technische ruimten. Binnen NEN wordt omschreven dat noodstroom moet beschikbaar zijn voor de gehele infrastructuur. Indien Access points ‘Power over Ethernet’ worden gevoed dient de apparatuur die PoE levert gevoed te worden met een NEN-EN54-4 gecertificeerde voeding.

Functiebehoud:

Indien er brand uitbreekt, moet het systeem nog minimaal dertig minuten blijven functioneren. Wanneer een kabel naar een accespoint doorbrandt, valt de functie op die locatie weg. Bij nieuwebouw kan er daarom gedacht worden aan het leggen van de bekabeling in wanden en vloeren of gebruik te maken van functiebehoud E30 bekabeling en ophanging. Ook kan er gedacht worden aan een netwerk dubbel uit te voeren. Echter dienen beide netwerken dermate ingericht te worden dat ze niet interfereren met elkaar. 

Redudantie middels alternatief netwerk:

Een alternatief netwerk denk daarbij aan bijv. 4G waar automatisch bij uitval van WiFi naar overgeschakeld kan worden behoord ook tot de mogelijkheden. Door een redundantie aan te bieden, kan er daardoor voldaan worden aan functiebehoud. De belangrijkste point of failer is in dat geval de applicatie c.q de alarmserver. In het geval van 4G redundantie dient er dan wel een uitgebreide meeting gedaan worden of het externe 4G netwerk door het gehele gebouw te ontvangen is. 

Bewaking:

Vanuit de NEN2575-norm moeten ontruimingsalarminstallaties worden bewaakt. Met name voor wifinetwerken brengt dit uitdagingen met zich mee. Niet alleen het technisch uitvallen van Accespoints, switches, routers moeten worden bewaakt, maar ook de juiste werking van het netwerk.

Stil alarm met smartphones is nog niet omschreven binnen de NEN2575 daarom worden deze getoetst op basis van gelijkgestemdheid. Maar de norm laat wel ruimte hiervoor. Al het bovenstaande is dus zeker mogelijk. EMC Solutions kan daarbij ondersteunen en onze applicatieserver biedt de mogelijkheid. Iedere klantcase en locatie is anders dus zal het maatwerk zijn. 

Alternatieve Smartphone

Een alternatieve oplossing is een Smartphone met ingebouwde pager. Voor de ontruimingsinstallatie wordt dan gebruik gemaakt van de paging frequentie en voor de overige communicatie kan het Android OS over WiFi gebruikt worden. Er zou bijv. een mix gemaakt kunnen worden zodat het BHV-team de uitgebreide smartphone heeft en het overige personeel een smartphone zoals bijv. de Samsung Xcover.

Omdat het paging-system door het plaatsen van 1 of meerdere zenders autonoom draait is dit eenvoudig conform NEN2575-4 2013 op te leveren.

 

Er zijn dus meerdere opties mogelijk. Wensen, eisen, omgeving en budget bepalen welk jasje het beste past.

Meer weten of een offerte, we nemen graag contact met u op.

Liever direct persoonlijk contact, we staan voor u klaar.  Tel. 085 – 773 17 11