NEN2575 kit

Stil alarm, stille ontruiming
Ontruiming Alarm Installatie, conform wettelijke norm

NEN2575 kit

Stil alarm, stille ontruiming
Ontruiming Alarm Installatie, conform wettelijke norm

Draadloze stil alarm, stille ontruimingssysteem. (NEN2575)

Draadloze stil alarm, stille ontruimingssysteem. (NEN2575)

In het geval van brand of een andere noodsituatie is het van levensbelang om de ontruiming van gebouwen – en zeker bij zorginstellingen en gesloten inrichtingen – snel en ordelijk te laten verlopen. De inzet van een draadloze stilalarm-installatie zorgt hiervoor en kan uiteindelijk de schade beperken en zelfs mensenlevens redden! BHV-medewerkers ontvangen direct een melding op hun handset en/of pager, hoeven hierdoor niet eerst naar de brandmeldcentrale of nevenpaneel te lopen maar kunnen zich direct naar de calamiteitlocatie begeven.

In complexen waar 24 uur per dag zorg verleend wordt, is een draadloze stilalarm-ontruimingsinstallatie zelfs vereist conform NEN2575-4:2013. In geval van een brand of andere calamiteiten is het namelijk van groot belang om snel en efficiënt te ontruimen en de niet zelfredzame bewoners in veiligheid te brengen. Een verantwoordelijkheid die ligt bij de zorgorganisatie. Om slachtoffers als gevolg van paniek tijdens het ontruimen te voorkomen, dient het BHV-team middels een stilalarmbericht geïnformeerd te worden op hun handset.

NEN2575 kit

De draadloze stilalarminstallatie waarschuwt een selecte groep medewerkers die deze ontruiming direct in gang kunnen zetten zonder dat er paniek uitbreekt. Dit uitgebreide NEN-KIT-Systeem kan tevens functioneren als back-up van reguliere oproepsystemen en voldoet aan de laatste NEN 2575 norm.

De NEN2575-kit is ontwikkeld op basis van Oelmann/Motorola Pagingsysteem (piepers) waarmee de betrouwbaarheid van de oplossing is gegarandeerd. Het systeem bestaat uit één afsluitbare kast met een compleet basispakket (incl. montage-instructie en aansluitschema’s) met daarbij diverse opties, waaronder programmering via een webtool met pulldown menu’s. Bovendien hebben wij een NEN-controller ontwikkeld waardoor een server overbodig wordt. Het systeem is voorzien van een voeding met EN54-4 certificaat en 12h noodstroom waarvan ½h in alarm. Uiteraard wordt gebruik gemaakt van de allerbeste pagers en kent de NEN 2575-kit een unieke prijs-kwaliteitverhouding.

Kenmerken NEN kit 2013

Onze NEN kit heeft de volgende kenmerken:

 • Passende oplossing voor elke situatie conform NEN2575-4:2013 / EN54-4
 • Interne 24×7 bewaking op een goede werking
 • Alles-in één oplossing, gemakkelijk en snel te installeren
 • Te integreren met iedere brandmeldcentrale (ESPA of contacten)
 • Nevensignalering naar 3rd party communicatiesysteem
 • Uit te breiden met ontruimingsalarmpaneel conform NEN2575-5
 • Geschikt voor kleine en zeer grote complexen (meerdere zenders)
 • Frequentie in zender(s) en pager(s) vrij programmeerbaar (Oelmann/Motorola).
 • Te integreren met andere toepassingen zoals verpleegoproep,gebouwbeheer (als backup systeem)
 • Uit te breiden met desk applicatie t.b.v. handmatige ontruiming
 • Te integreren met persoonsbeveiliging oplossing met locatiedetectie
 • Kosteneffectieve oplossing met lage onderhoudskosten
 • Zendmachtiging verplicht  bij de Radio Controle Dienst te Groningen. De kosten voor de machtiging bedragen eenmalig € 153 en vervolgens € 193 per jaar. (prijspeil januari 2017) komen voor rekening van de klant. Wij zullen u bij de aanvraag assisteren.

Veelzijdig inzetbaar:

De opzet van de NEN2575 kit is veelzijdig en kan naar wens uitgebreid worden met:

 • Extra zenders(vereist conform NEN2575-4:2013 indien dekkingsgebied groter dan 40.000 m2)
 • Extra pagers, beschermhoesjes en laadrekken met EN54-4 voedingen Afhankelijk van de grootte van de BHV organisatie en de gewenste locatie van het laadrek.
 • Extra contactingangen of -uitgangenten behoeve van koppeling met brandmeldcentrale op contactbasis of integratie met een extern systeem
 • Extra ESPA poorten voor integratie met 3rd party communicatiesysteem, bijvoorbeeld voor nevensignalering
 • Ontruimingsalarmpaneel of –deskmogelijkheid om ontruiming handmatig te initiëren in bepaalde zones middels één druk op de knop
 • Persoonsbeveiliging:uitbreiding van de ontruimingsinstallatie met persoonsbeveiliging met locatiedetectie voor een nog veiligere werkomgeving 

Volledige ontzorging:

Onze specialisten kunnen uw gehele draadloze stilalarm conform NEN2575 projecteren, in bedrijf stellen en jaarlijks onderhouden volgens de wettelijke eisen (NEN2654-2). Om u en uw installateur volledig te ontzorgen bouwen wij het systeem zo dat u en/of uw installateur enkel hoeft zorg te dragen voor (installateur):

 • 230V voeding conform NEN2535 zoals o.a. autonome groep(en);
 • Bekabeling Cat 5e met functiebehoud;
 • ESPA 4.4.4. koppeling vanuit BMI incl. bewaking vanuit de BMI;
 • I/O koppeling van een storingsmelding PZI retour op de BMI.

Dekkingsmeting PZI 

Dekking van een systeem is mede afhankelijk van indeling van ruimtes en toegepaste bouwmaterialen en inrichting. Definitieve invulling van het systeem kan alleen geschieden op basis van een veldsterktemeting. Eventuele dekkingsproblemen kunnen hiermee voorkomen worden.

Inkoppellen storing BMI / ESPA 

De NEN2575 kit dient aan de BMI op basis van ESPA 4.4.4. en/of I/O contacten te worden gekoppeld. Tevens moeten enkele storingscontacten aangesloten worden op de BMI. Voor de koppeling op basis van ESPA 4.4.4., de in koppeling van één potentiaal vrij storingscontact en de bewaking van de ESPA koppeling vanuit de brandmeldcentrale dienen we medewerking te krijgen van de betreffende BMI leverancier.

NEN 2575 stil alarm 

De apparatuur voldoet aan NEN2575 2013/4 m.b.t. stil alarm. Dit houdt in dat de benodigde EN54 voedingen met 12 uurs noodstroomvoorziening en storingsmeldingen worden toegevoegd conform wettelijke eis.

Oelmann/motorola pagers:

De NEN 2575 2013/4 kit wordt geleverd met minimaal 3 hoogwaardige Oelmann/Motorola pagers (piepers). De pager beschikt over een trilfunctie en een alfanumeriek display om tekstberichten weer te geven. Het aantal benodigde pagers en bijbehorende laadrekken is afhankelijk van de grootte van uw BHV-organisatie.

Een professioneel uitbreidbaar laadrek, gevoed door een EN54-4 voeding met 12 uurs noodstroom voorziening, zorgt ervoor dat de pagers altijd operationeel zijn en een vaste plek binnen de organisatie hebben.

Uitbreiding dekking met de NEN2575 repeater

Mocht de dekking van de basisset niet toereikend zijn, dan kunnen we de dekking vergroten door het inzetten van de NEN 2575 repeater. Naast een 230V aansluiting is er verder geen aditionele bekabeling nodig. Hierdoor is een een zeer kost effectieve manier om een NEN2575 omgeving uit te breiden. Wij bouwen het systeem zo dat deze volledig voldoend aan de laatste NEN2575-2013 norm.

Meer weten of een offerte, we nemen graag contact met u op.

Hulp nodig? 

We helpen u graag!
U kunt ons
bereiken via:

 • bellen
 • E-mail
 • Whatsapp
 • Webchat

Liever direct persoonlijk contact over NEN2575?

We staan u graag te woord. Tel. 085 – 773 17 11