Snel mensen informeren met Alfanumerieke berichten of akoestische geluiden.

Niet afvragen of uw bericht aangekomen is.
Paging is immers een bewezen techniek,
uw bericht komt altijd aan.

Snel mensen informeren met Alfanumerieke berichten of akoestische geluiden.

” PAGING MET PAGERS, IS BEWEZEN TECHNIEK, GESCHIKT VOOR O.A. BHV EN ZORGCOMMUNCATIE”

Een pager (ook bekend als een semafoon, bieper, pieper, buzzer) is een draadloze telecommunicatie-apparaat dat alfanumerieke berichten kan ontvangen en/of  weergegeven. One-Way pagers kunnen alleen berichten ontvangen, terwijl response pagers twee richtingen kunnen communiceren deze semafoons kunnen ook berichten accepteren, beantwoorden en terugsturen van berichten met behulp van een interne zender.

Paging is een alom oud communicatietechniek, dat te vergelijken is met het hedendaagse SMS. Paging is een bewezen techniek en wordt daarom nog steeds veel toegepast. Een paging bericht komt in de stelregel altijd aan (mits in het dekkingsgebied van de zender) en wordt daarom o.a. toegepast in kritische omgevingen als zorg als onderdeel van het zusteroproepsysteem en BHV teams. Met een paging systeem, heeft u een eigen netwerk en bent u niet afhankelijk van diensten van derden zoals bijv. een GSM netwerk. Het BHV team is daardoor altijd bereikbaar.

Door de stabiliteit van paging, wordt deze techniek daarom ook steeds vaker toegepast in horeca als gasten en/of bediening oproepsysteem en in de transportsector als chauffeur oproepsysteem. Maar te denken valt ook aan een patiënten oproep bij huisartsen of wachtkamers van ziekenhuizen.

Een paging systeem, is vaak ook terug te vinden in ziekenhuizen, GGZ en verzorg/verpleeg te huizen, waar veel al aan stil alarm volgens NEN2575 voldaan moet worden. Daarbij wordt o.a. de brandmeldcentrale (BMI/BMC) middels ESPA 4.4.4. of I/O gekoppeld aan de paging zender. Door de hoge graad van aflevergarantie en het grootste gedeelte van de communicatie draadloos is, is het toepassen van een paging systeem goedkoper en veiliger dan andere vormen van communicatie. Omdat de NEN norm nog wel een zekere graad van functiebehoud voorschrijft heeft EMC Solutions hiervoor speciale NEN2575 kits in het programma van aanbod.

Met de Viper range leveren we pagers die twee weg kunnen communiceren. De berichtgeving komt aan via poging terwijl we een terugmelding kunnen doen over WiFI, GSM of zelfs Tetra. Ook is het mogelijk om in specifieke cases locatiebepaling middels bakens toe te passen binnen een Viper pager. Zo kunt u altijd herleiden waar de medewerker in nood zich bevind.

pagers met RGB led kleuren. Zo kunt u ieder bericht zijn eigen kleur meegeven. Zo is snel de urgentie van het ontvangen bericht te bepalen.

” Paging is een bewezen techniek, uw bericht komt altijd aan. ” 

Uniek! Paging in een nieuwe dimensie: 

Een pager is een oude en bewezen technologie, maar zal toekomstig niet veel meer nieuwe functies bieden. EMC solutions heeft daarom een smartphone met ingebouwde pagers. Zo heeft u de onbegrensde mogelijkheden van apps op uw smartphone maar de betrouwbaarheid en stabiliteit van het paginasysteem. Naast de ingebouwde pager, heeft de smartphone ook de mogelijkheid van een ingebouwde portofoon. Geen push to talk via een app, maar een echte portofoon, hierdoor is de smartphone het ideale device voor een o.a. BHV team en GGZ insteling.

Meer weten of een offerte, we nemen graag contact met u op.

Liever persoonlijk contact over Paging?

We staan voor u klaar. Tel. 085 – 773 17 11